top of page

Barter: Přijímat nebo nepřijímat?


Dnes se chci ponořit hlouběji do tématu barteru v rámci fotografického průmyslu. Je to výhodné? Co jsou jeho výhody a nevýhody? Povím vám o svých zkušenostech a o tom, co jsem se naučil.


Barter, neboli výměna služeb bez finanční platby, je v oblasti fotografie často diskutovaným tématem.


Pro mnoho fotografů může být barter cestou k novým příležitostem a rozšíření portfolia. Ale přiznejme si, není to vždy růžový svět bezchybných obchodů. Často je to komplikované pole plné pastí.


Barter není jen prostá výměna služeb bez finanční kompenzace. Skrývá mnohem víc. Může to být oblast plná potenciálních příležitostí, ale také oblast plná podcenění a devalvace práce fotografa.


Můj vlastní pohled na barter se měnil v průběhu let. Začal jsem jako nadšený začátečník, přijímal jsem každou nabídku, která se mi dostala do cesty. Viděl jsem to jako šanci zdokonalit své dovednosti a rozšířit portfolio. Ale postupem času jsem začal vidět i temnější stránky této mince.


Občas jsem se ocitl v situacích, kde místo toho, abych dostal adekvátní kompenzaci za svou práci, jsem obdržel "exposure" nebo výměnu za něco, co by mělo být placené. To mě naučilo důležitou lekci - naučit se odmítat nabídky, které podceňují hodnotu mé práce.


Důležitým kritériem pro mě se stal koncept "dlouhodobé hodnoty". Pokud barter nabízí reálnou příležitost nebo kvalitní rozšíření mého portfolia, pak je to možná cesta, kterou zvážím. Ale pokud se jedná jen o okamžitou výměnu, která nemá dlouhodobý efekt, obvykle se odmítám zapojit. Kolikrát to může ze strany potenciálního klienta vyznít jako potřebuji fotky, ale nechci za to platit a může se zdát, že si vaší práce naváží.


Dalším faktorem je hodnota, kterou jako fotograf přináším. Jsem odhodlán chránit hodnotu své práce a hledat spíše obchody, které ocení mou práci.

Jsem přesvědčen, že pokud tvrdě pracuji na svém "umění" a profesionální reputaci, musím tyto principy držet.


Barter v rámci fotografie může být skvělou příležitostí, zejména pro začínající fotografy. Ale jako s každou obchodní transakcí, je nutné pečlivě zvážit všechny aspekty. Časem jsem se naučil vybírat nabídky s ohledem na své dlouhodobé cíle.


Každý fotograf je jiný a jeho hodnoty a priority se mohou lišit. Co je pro mě, nemusí být pro někoho jiného. Ale je důležité mít jasnou představu o vlastní hodnotě a hledat obchody, které tuto hodnotu respektují.


Jak bych při vyjednávání barteru postupoval?

Zjitím co potřebují, řeknu jim reálnou cenu mé práce a dohodnome se pevně, na přesných podmínkách.


Jak tento obchodní model ovlivňuje vás jako fotografy, jak se s ním vyrovnáváte a jaké jsou vaše zkušenosti s takovými nabídkami?bottom of page